UTZITA DAUDEN LURSAILEN TITULARRAK ALDATZEA

SURPOSAk emakida administratiboko erregimenean utzitako lursailen titularren edozein aldaketa egiteko, beharrezkoa da Portugaleteko Udalaren aurretiko baimen zehatza. Baimen horretan, hala badagokio, titulartasun aldaketaren onura nork jasoko duen zehaztuko da, baita lagapenaren zenbatekoa ere.

Titular berria aparkaleku bakoitzerako itxaron zerrendetatik izendatuko da, eta lagapenaren gehienezko prezioa hura eguneratzeko ezarritako formula aplikatuta kalkulatuko da. Horren emaitza dira taula hauek:

 

 

APARKALEKUA LEGAPENEN PREZIOA
SAN ROQUE precio de cesion
Alonso Allende precio de cesion
LOS HOYOS precio de cesion
ANTONIO TRUEBA precio de cesion
MARCOS ESCORIHUELA precio de cesion